Oferta

 


 

Na czym polega moja praca?

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) jest formą pracy krótkoterminowej, polegającej na poszukiwaniu wraz z klientem optymalnego rozwiązania danej sytuacji, w oparciu o jego mocne strony i zasoby.

Spotkania realizowane są przez komunikatory internetowe: aplikacja Skype (w kontaktach należy wyszukać: Sentidos Urszula Zysko), Microsoft Teams lub przez WhatsAppa. Taka forma daje klientowi większą możliwość bycia mobilnym.

Istnieje także możliwość uczestniczenia w sesjach terapeutycznych stacjonarnie, w gabinecie przy ul. Norweskiej 3.

 

W naszej pracowni świadczymy następujące usługi z zakresu terapii TSR:

Sesja terapeutyczna
50 min / 150 zł

Spotkanie prowadzone w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, mające na celu ustalenie preferowanej przyszłości klienta oraz dróg do niej prowadzących.


Profil sensoryczny
90min/200 zł

Spotkanie diagnostyczne dla osób dorosłych, na którym dookreślam profil sensoryczny klienta oraz omawiamy strategie optymalizujące jego funkcjonowanie w wyżej wymienionym kontekście.

W naszej pracowni świadczymy następujące usługi dla rodziców:

Poradnictwo wychowawcze
60 min / 150 zł

Spotkanie z rodzicami dziecka, które ma na celu rozpoznanie oraz rozwiązanie konkretnego problemu w obszarze wychowawczym.


Wczesne wspomaganie rozwoju niemowląt i małych dzieci
90 min / 200 zł

Konsultacja dla rodziców niemowląt lub małych dzieci, mająca na celu omówienie wątpliwości związanych z prawidłowościami rozwojowymi. Omówienie kontekstu rozwoju sensorycznego dziecka.

 

Zadzwoń i umów spotkanie online

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach online. Zapraszamy do nas na umówienie wizyty online. Skuteczna terapia w bezpiecznych warunkach.


© 2012-2021 Sentidos Pracownia Integracji Sensorycznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wrocław 2021.