Strona główna

Terapia online

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR) jest formą pracy krótkoterminowej, polegającej na poszukiwaniu wraz z klientem optymalnego rozwiązania danej sytuacji, w oparciu o jego mocne strony i zasoby.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Integracja sensoryczna

Celem naszej pracy jest odkrywanie w każdym dziecku jego mocnych stron i pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z zaburzeniami rozwoju. A także wspieranie rodziców, którzy chcą towarzyszyć dzieciom w rozwijaniu ich potencjału.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ