Terapia

Profil Psychoedukacyjny (PEP-R)

Profil Psychoedukacyjny prezentuje rozwojową koncepcję oceny dzieci z zaburzeniami rozwoju. Wyniki uzyskane w teście PEP-R służą do stworzenia indywidualnych programów terapeutycznych. Umożliwia on ocenę umiejętności naśladowania, percepcji, motoryki małej i dużej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, czynności poznawczych, komunikacji oraz mowy. Badanie pozwala uzyskać także informacje dotyczące zaburzeń zachowania w relacjach międzyludzkich (nawiązywania kontaktów i reakcji emocjonalnych), w zabawie, w sposobie reagowania na bodźce zewnętrzne, oraz stopnia zaburzeń mowy.

Test jest przeznaczony przede wszystkim dla dzieci funkcjonujących na poziomie przedszkolnym lub niższym, a więć w wieku od 6 miesięcy do 7 lat. Jeśli dziecko jest starsze (ale nie skończyło jeszcze 12 lat) test również może dostarczyć istotnych informacji, w przypadku gdy niektóre funkcje rozwojowe dziecka są poniżej poziomu pierwszej klasy.